czwartek, 22 czerwca 2017

Magister zarządzania

W dniu dzisiejszym (22.06.2017 r.) uzyskałem tytuł magistra kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


Praca magisterska pod tytułem "Zarządzanie konfliktem w organizacji. Studium przypadku wybranych przedsiębiorstw zlokalizowanych w Bartoszycach" uzyskała wysoką ocenę zarówno promotorki jak i recenzenta.