sobota, 7 listopada 2015

Spotkanie informacyjne FIO

Dnia 06.11.2015 r. uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Udział wzięło kilkadziesiąt osób z całego województwa. W tym dniu reprezentowałem Stowarzyszenie B-ce Non-profit.

Miejsce szkolenia - sala sesyjna Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na spotkaniu zaprezentowano regulamin konkursu, zasady ubiegania się o dotacje (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedurę ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedurę oceny i przyznawania dotacji, komponenty).

Zapoznano nas także z logiką projektową - myślenie projektowe, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. 


Szkolenie poprowadził Stefan Kołucki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków FIO 2016 rozpocznie się 1 grudnia 2015 r. i potrwa do 7 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie B-ce Non-profit będzie aplikować o wsparcie inicjatywy Zabij Nudę VII w ramach tego programu.